November IDPA 2018

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Bob Seitz ESP EX A611854 0 176.13 18 1 0 0 0
2 Michael St.Claire CCP MM A53056 0 198.59 34 3 0 0 0
3 Daniel Powers CCP SS A803044 0 204.86 36 2 0 0 0
4 Matthew Gelaude ESP EX A526257 0 208.47 51 3 0 0 0
5 Brad Lekkerkerker SPD UN XXX 0 215.20 34 1 0 0 0
6 Jimmie Rabina CDP SS A253167 0 222.32 41 1 0 0 0
7 Bill Bailey CCP SS A41917 0 224.77 42 1 0 0 0
8 Neil DeVera SSP MM A629073 0 226.65 60 1 0 0 0
9 Weyman Yuen SSP MM XXX 0 237.99 64 0 0 0 0
10 Sonya Slezak SSP MM A105596 0 238.47 67 0 0 0 0
11 Rick Plummer ESP MM A44396 0 238.52 51 0 0 0 0
12 DAVID BIRD SSP MM A796560 0 240.41 73 0 0 0 0
13 Eddy Dice ESP MM XXX 0 243.88 48 4 0 0 0
14 Mark Fowler ESP MM A869323 0 248.62 96 2 0 0 0
15 Leonard Trunkey CDP SS A41929 0 253.83 35 4 0 0 0
16 Lewis Chang SSP UN A39987 0 265.91 70 3 0 0 0
17 Stephen Moss SSP MM A50768 0 268.03 45 4 0 0 0
18 Michael Busse ESP MM A366589 0 271.41 64 4 0 0 0
19 Jim Whitfield CDP UN XXX 0 275.13 50 1 0 0 0
20 Mike Lewis SSP UN A492595 0 276.05 40 0 0 0 0
21 Mark Smith ESP MM A929011 0 278.28 49 2 0 0 0
22 David Bratcher SSP SS A49323 0 280.05 57 3 0 0 0
23 Chris Noski CDP MM A935832 0 282.37 78 0 0 0 0
24 Guy Cook ESP UN XXX 0 296.57 89 0 0 0 0
25 Eric Hierling SSP UN XXX 0 297.20 87 3 0 0 0
26 Joe Catlin SSP UN A101275 0 297.88 81 2 0 0 0
27 Jeff Ryckebosch ESP NV A123634 0 333.02 107 6 0 0 0
28 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 351.57 124 8 0 0 0
29 Joe Gotico ESP UN XXX 0 354.06 141 1 0 0 0
30 Cliff Van Kopp CDP SS A50002 0 358.37 62 2 0 0 0
31 Nick Cook SSP UN XXX 0 375.02 127 5 0 0 0
32 Harold Staat CDP UN XXX 0 425.33 88 4 0 0 0
33 Larry Deneen SSP UN XXX 0 542.64 159 2 0 0 0
34 John Zaragoza ESP MA A54357 1 DNF 0 0 0 0 0
35 Chris Cawthon SSP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
36 Bob Seitz ESP EX A611854 1 DNF 0 0 0 0 0
37 Mike Bardone ESP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
38 Blake Hiatt CDP UN A831771 1 DNF 33 2 0 0 0