September IDPA 2018

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Bob Seitz ESP EX A611854 0 194.29 20 0 0 0 0
2 Matthew Gelaude ESP EX A526257 0 195.72 38 0 0 0 0
3 Michael St.Claire SSP SS A53056 0 198.26 49 1 0 0 0
4 John Zaragoza ESP MA A23456 0 209.66 35 3 0 0 0
5 Matt White SSP SS A461460 0 219.73 56 2 0 0 0
6 Corey Shumate CDP EX A50627 0 220.02 57 1 0 0 0
7 David Johnson SSP UN A290875 0 240.11 48 2 0 0 0
8 Glenn Yemoto SSP SS A08320 0 242.93 32 2 0 0 0
9 Naomi Moss ESP SS A42859 0 244.71 75 2 0 0 0
10 Lewis Chang SSP UN A39987 0 249.96 54 1 0 0 0
11 Mark Fowler ESP MM A869323 0 264.68 78 3 0 0 0
12 Neil DeVera SSP MM A629073 0 266.31 73 0 0 0 0
13 Leonard Trunkey CDP SS A41929 0 267.40 48 3 0 0 0
14 Jose Lomeli SSP UN XXX 0 273.92 82 4 0 0 0
15 Eddy Dice ESP MM XXX 0 275.96 80 2 0 0 0
16 John Leal SSP UN XXX 0 277.91 84 1 0 0 0
17 Mark Smith ESP MM A929011 0 281.47 52 1 0 0 0
18 DAVID BIRD SSP MM A796560 0 282.60 75 2 0 0 0
19 Stephen Moss SSP MM A50768 0 285.28 62 4 0 0 0
20 Jimmie Rabina ESP SS A253167 0 286.23 82 1 0 0 0
21 Joe Catlin SSP UN A101275 0 288.16 67 1 0 0 0
22 Chris Cawthon SSP UN XXX 0 296.24 94 1 0 0 0
23 Weyman Yuen SSP UN A549457 0 297.31 86 3 0 0 0
24 Mike Lewis SSP UN A492595 0 298.93 39 1 0 0 0
25 Rick Plummer CDP SS A44396 0 302.66 51 1 0 0 0
26 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 312.14 89 2 0 0 0
27 Cliff Van Kopp ESP SS A50002 0 315.35 36 6 0 0 0
28 David Bratcher SSP SS A49323 0 320.75 75 1 0 0 0
29 Brandon Luck SSP SS XXX 0 322.73 107 6 0 0 0
30 DT Holder SSP UN A559447 0 323.88 94 5 0 0 0
31 Dwayne Clemans SSP UN XXX 0 326.74 64 2 0 0 0
32 Scott Trimble ESP UN A51536 0 336.00 103 2 0 0 0
33 Andrew Vodopija CCP UN XXX 0 365.06 135 4 0 0 0
34 Van Grayer CCP UN A946805 0 378.47 88 3 0 0 0
35 Ken Ferra ESP MM A341448 0 386.48 87 8 0 0 0
36 Adam Moore ESP UN XXX 0 387.74 136 2 0 0 0
37 Scott Spielman SSP UN XXX 0 412.80 92 4 0 0 0
38 Joseph Spielman SSP UN XXX 0 415.02 176 3 0 0 0
39 Dave Johnson SSP UN XXX 0 428.35 105 3 0 0 0
40 Caleb Johnson SSP UN XXX 0 438.43 166 5 0 0 0
41 Nick Muniozguren SSP UN XXX 0 444.51 152 3 0 0 0
42 Kamille White SSP UN XXX 0 495.00 178 3 0 0 0
43 Dennis Hilken SSP UN XXX 0 588.41 92 6 0 0 0
44 Scott Moore ESP UN XXX 0 625.39 148 5 0 0 0
45 Mike Busse ESP MM A366589 1 DNF 0 0 0 0 0
46 John Zaragoza ESP MA A54357 1 DNF 0 0 0 0 0
47 Noah Sever CDP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0
48 John Zaragoza ESP MA A87654 1 DNF 0 0 0 0 0
49 Robert Dator ESP UN XXX 1 DNF 11 0 0 0 0