March IDPA

Sort: 

Rotate your phone sideways or scroll the table with your finger to view all results

Place First Name Last Name Division Class IDPA # DNF Total Score Points Down Non Threats Procedurals FTNs FTDRs
1 Adolfo Gallardo JR SSP MA A51865 0 117.66 5 0 0 0 0
2 John Devere ESP MA A361689 0 151.83 15 0 0 0 0
3 Matthew Gelaude CDP MA A526257 0 160.92 26 0 0 0 0
4 Jesus Gallardo SSP EX A40959 0 173.60 30 0 0 0 0
5 BOB SEITZ ESP SS A611854 0 193.09 18 0 0 0 0
6 Michael St.Claire ESP SS A53056 0 203.25 36 1 0 0 0
7 Neil DeVera SSP MM A629073 0 214.18 53 0 0 0 0
8 DAVID BIRD SSP MM A796560 0 217.55 32 0 0 0 0
9 Jeremy Schaeffer ESP SS A211708 0 217.93 31 2 0 0 0
10 Naomi Moss ESP SS A42859 0 221.25 34 0 0 0 0
11 Weyman Yuen SSP UN XXX 0 224.08 33 1 0 0 0
12 Ryn Song SSP UN XXX 0 225.16 64 0 0 0 0
13 Don Mousseau ESP SS A579873 0 226.69 37 1 0 0 0
14 Glenn Yemoto SSP SS A08320 0 227.82 60 0 0 0 0
15 Juan Nunez CDP SS A546428 0 233.36 51 5 0 0 0
16 John Wilson CDP SS A248988 0 238.21 41 1 0 0 0
17 Daniel Powers CCP SS A803044 0 240.50 48 0 0 0 0
18 Rolando Gonzales SSP UN A304267 0 243.39 35 1 0 0 0
19 Lewis Chang CCP MM A39987 0 247.66 31 1 0 0 0
20 DT Holder SSP UN A559447 0 249.94 46 2 0 0 0
21 Bill Bailey BUG SS A41917 0 258.80 47 1 0 0 0
22 David Bratcher SSP SS A49323 0 261.55 44 2 0 0 0
23 Matthew Holder SSP UN XXX 0 265.13 48 0 0 0 0
24 Mark Smith ESP MM A929011 0 265.24 57 0 0 0 0
25 Jimmie Rabina ESP MM A253167 0 265.40 42 1 0 0 0
26 Mark Fowler ESP MM A869323 0 273.45 56 3 0 0 0
27 Dusty Gomez SSP UN XXX 0 280.61 78 5 0 0 0
28 Bobbie Orr CCP MM XXX 0 284.42 44 1 0 0 0
29 Cliff Vankopp CDP SS A50002 0 285.24 33 0 0 0 0
30 Rick Plummer SSP MM A44396 0 285.89 89 2 0 0 0
31 Sonya Slezak SSP MM A105594 0 295.37 62 0 0 0 0
32 Michael Lewis CCP UN A492595 0 299.59 36 3 0 0 0
33 Jim Whitfield CDP UN XXX 0 305.45 35 0 0 0 0
34 Ken Ferra ESP MM A341448 0 305.91 67 2 0 0 0
35 Kathy Barker SSP UN A834499 0 338.66 38 1 0 0 0
36 Mike Busse ESP UN A366589 0 340.32 80 3 0 0 0
37 Kerry Savee SSP MM A52639 0 361.15 36 3 0 0 0
38 Stephen Moss REV MM A50768 0 387.73 50 3 0 0 0
39 Ed Shober ESP UN XXX 0 467.07 51 6 0 0 0
40 David Chavez CDP UN XXX 0 484.71 195 2 0 0 0
41 Carlo Hess SSP UN A423483 0 509.91 80 7 0 0 0
42 Rudolph Chavez CDP UN XXX 0 588.34 340 5 0 0 0
43 Ginger Skaggs SSP UN XXX 0 625.39 138 3 0 0 0
44 Leonard Trunkey REV MM A41929 1 DNF 0 0 0 0 0
45 Don Mousseau ESP SS A579873 1 DNF 0 0 0 0 0
46 Kelly Osborne CDP SS A844240 1 DNF 0 0 0 0 0
47 Eddie Pacheco CDP UN A504187 1 DNF 0 0 0 0 0
48 Mark Banueloz ESP UN XXX 1 DNF 0 0 0 0 0